Sara abramson ställer ut på uppsala slott den 20-25 september 2021